Colofon van Samen Zwanger

Copyright © 2023 Samen Zwanger is een uitgave van Gericht Media b.v. te Deventer.

Redactie

Pim Kisjes, Pim Kisjes Company VOF te Twello • pim@kisjes.info

Vormgeving en druk

Gericht Media b.v. • Bergweidedijk 2 | 7418 AD | Deventer
info@gerichtmedia.nl
Mitch Elsman • studio@gerichtmedia.nl

Fotografie

De gebruikte foto’s zijn ter beschikking gesteld door diverse brancheverenigingen, instanties en zorgprofessionals, dan wel via beeldbanken toegevoegd.

Verspreiding

Deze uitgave wordt kosteloos verspreid onder verloskundigenpraktijken, gynaecologiepraktijken, bedrijven en instanties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de (na)zorg voor de zwangere vrouw.

Uitsluiting redactionele aansprakelijkheid

De uitgever heeft zijn uiterste best gedaan om alle feitelijke informatie in de artikelen zo zorgvuldig en accuraat mogelijk weer te geven. Desalniettemin sluiten redactie, medewerkers, uitgever en verspreider van ‘Samen Zwanger’ elke aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie of adviezen die de lezer in uitgaven, op de website en in andere producties van ‘Samen Zwanger’ aantreft nadrukkelijk uit.

Disclaimer voor advertenties en advertorials

Alle advertenties en advertorials vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerders.

Copyright © 2019 Samen Zwanger is een uitgave van Gericht Media b.v. te Deventer.

De informatie in dit magazine en op de website, met inbegrip van teksten en beeldmateriaal, vallen onder het copyright van Gericht Media. De aanwezige informatie in het magazine en op de website mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen in o.m. verzekeringsvoorwaarden voorbehouden. Aan de in de magazines en op de website aanwezige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.