Privacybeleid

Privacyreglement

Gericht Media b.v. (hierna te noemen Gericht Media) gaat zorgvuldig met de door u verstrekte persoonlijke gegevens om. Wij houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Bezoekersgegevens

Bij bezoek aan www.samen-zwanger.nl worden bepaalde gegevens bijgehouden, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt en de duur van uw bezoek. Met deze informatie kunnen wij de structuur en navigatie van de website en zo onze dienstverlening optimaliseren.
Deze website maakt ook gebruik van cookies. Dit zijn gegevensbestandjes die bij bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Op die manier wordt u als bezoeker herkend bij elk volgend bezoek aan de website, wat het gebruiksgemak verhoogt.

Indien u dit niet wenselijk acht, kunt u cookies buiten werking stellen in de opties van uw browser, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het bezoek aan de website.

Schade

Gericht Media selecteert informatie en links naar andere websites met zorg. Wij dragen echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit informatie die op www.samen-zwanger.nl wordt aangeboden daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website of naar bronnen/derden waarnaar vanuit de website wordt verwezen.

Gericht Media draagt geen verantwoordelijkheid voor door derden geplaatste berichten en gedane aanbiedingen. Indien u vanuit www.samen-zwanger.nl doorklikt naar een andere website, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derde partij met uw gegevens omgaat. Hiervoor verwijzen wij naar de privacystatements van de betreffende websites.

Auteursrecht en Merkenrecht

Gericht Media is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.samen-zwanger.nl, het auteursrecht daaronder begrepen. Overnemen van de informatie van de website is niet toegestaan zonder bronvermelding en schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.