Samen Zwanger - Ouderlijk gezag en erkenning

Na de geboorte moet er het een en ander geregeld worden. Waaronder het erkennen van je kind en het aanvragen van het ouderlijk gezag. Wij hebben deze termen voor jou gedefinieerd!

Erkenning van het kind

Als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van het kind, kun je het kind erkennen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit kun je vóór de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later moment doen. Wanneer de moeder van het kind er niet bij kan zijn, moet zij schriftelijke toestemming geven. De akte van erkenning, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, is gratis.

Voorwaarden

Voorwaarden bij erkenning:

 • (Schriftelijke) toestemming van de moeder van het kind;
 • Jij bent zelf 16 jaar of ouder;
 • Als het kind 12 jaar is, heb je schriftelijke toestemming van kind en moeder nodig. Na de 16e verjaardag van het kind heb je alleen nog toestemming van hem nodig;
 • Als je volgens de wet niet met de moeder mag trouwen, mag je het kind ook niet erkennen;
 • Je hebt eerst toestemming nodig van een kantonrechter als je onder curatele staat op grond van je lichamelijke of geestelijke toestand;
 • Maximaal 2 ouders mogen het kind erkennen. Ook jij als biologische vader kan het kind niet erkennen als 2 ouders hem al erkend hebben.

Gevolgen

Na erkenning van het kind ben je de juridische ouder van het kind. Dit betekent dat je een aantal rechten en plichten krijgt. Dit zijn de gevolgen bij het erkennen van een kind:

 • Jij en je kind hebben na erkenning een juridische band;
 • Je moet je kind onderhouden tot zijn/haar 21e verjaardag (onderhoudsplicht);
 • Zodra je kind erkend wordt, moet je samen met de moeder een achternaam kiezen;
 • Na een eventuele scheiding heb je recht op omgang, informatie en consultatie.

Let op: je bent na erkenning nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dit ben je pas als je het ouderlijk gezag hebt aangevraagd. Dit gebeurt alleen automatisch als je getrouwd bent met de moeder van het kind of een geregistreerd partnerschap met haar hebt.

Ouderlijk gezag

Als je getrouwd bent of een geregistreerd zwangerschap hebt met de moeder van je kind, heb je automatisch het gezag over je kind. Ben of heb je dit niet? Dan kun je het gezag aanvragen bij een rechtbank. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden:

 • Als je het ouderlijk gezag wilt aanvragen, moet je je kind eerst erkennen;
 • Moeder en het kind moeten ook aanwezig zijn bij de aanvraag;
 • Als de moeder van het kind het niet eens is met het gezamenlijk ouderlijk gezag kun je het verzoek niet indienen. Dan moet je naar de rechter toe en heb je een advocaat nodig.

Als wettelijke vertegenwoordiger mag je bijvoorbeeld handtekeningen zetten, een rechtszaak voeren voor je kind en beheer je zijn of haar spullen. Dit mag je vaak niet alleen doen. Als je kind jonger is dan 14 jaar, ben je wettelijk aansprakelijk voor de daden van je kind. Van 14 tot 16 jaar hangt dat van de situatie af en als het kind ouder is dan 16 jaar, is het zelf wettelijk aansprakelijk.

Wat gebeurt er als een van de ouders komt te overlijden?

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag van 2 ouders

In dit geval krijgt de andere ouder automatisch het gezag. Overlijden jullie allebei? Dan bepaalt een rechter wie de voogd van het kind wordt. Hij doet dit aan de hand van de namen die genoemd zijn in je testament of hebt laten aantekenen in het gezagsregister. Als je dit nog niet hebt gedaan, kun je het formulier voor het aanwijzen van een voogd vinden op de website van de Rechtspraak.

Bij ouderlijk gezag van 1 ouder

Als één van de ouders het gezag over het kind heeft, bepaalt de rechter na overlijden wie het gezag krijgt. De voorkeur gaat meestal naar de andere ouder. De ouder kan namelijk nog een verzoek indienen. De rechter mag alleen iemand anders aanwijzen als dit beter is voor het kind. Als het kind ouderlijk gezag van iemand anders dan zijn ouders heeft, wordt het voogdij genoemd.

Ouderlijk gezag bij scheiden

Bij scheiden hebben beide ouders nog steeds gezamenlijk ouderlijk gezag. Wil je dit niet meer? Dan moet je naar de rechter, want hij bepaalt op dat moment wie het gezag krijgt. Als het kind ouder dan 12 jaar is, mag hij zijn voorkeur aan de rechter doorgeven.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Rijksoverheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in