Samen Zwanger - Vroege ontwikkeling van kinderen

Vanaf hun geboorte leren kinderen spelenderwijs bewegen, eten/drinken en communiceren. Een natuurlijk proces, waarbij de samenwerking tussen zintuigen en motoriek steeds verder wordt verfijnd. Duurt dit proces langer dan gedacht of wijkt het af van wat gebruikelijk is, dan kan een kinderfysiotherapeut, een (preverbaal) logopedist of ergotherapeut helpen. Deze therapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot circa 16 jaar, waarbij een aantal zich nog verder heeft gespecialiseerd in de vroegbehandeling (0-2 jaar ongeveer).

Kinderfysiotherapie

Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op grofmotorische problemen: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, asymmetrie, voorkeurshouding in combinatie met een afplatting van het hoofdje, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen, niet op de buik willen liggen of een slechte hoofdbalans. Signalen die wijzen op fijnmotorische problemen kunnen zijn: moeite met gebruiken van handjes en vingertjes of asymmetrie hierin. Of er zijn problemen in de verwerking van zintuiglijke informatie. Veel huilen, overstrekken en onrustig zijn kunnen daarvoor een aanwijzing zijn. Een baby kan dan bijvoorbeeld (over)gevoelig zijn voor informatie uit één van de zintuigen, zoals schrikkerig reageren op harde onverwachte geluiden, alleen rustig worden bij het rijden in de kinderwagen, een grote zuigbehoefte hebben. Vaak vinden baby’s voorspelbare monotone geluiden als de afzuigkap, stofzuiger of (af)wasmachine heel rustgevend.

Zodra de baby meer motorische mogelijkheden gaat krijgen kunnen ook andere zaken gaan opvallen in de fijne en grove motoriek of in de zintuiglijke informatieverwerking. Zo kan een kind motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, het evenwicht verliezen en veel uit zijn handen laten vallen. Ook kan het angst hebben om te bewegen, een slechte of slappe lichaamshouding hebben en moeite hebben met stilzitten, tekenen, schrijven, knippen, knutselen of bijbenen van het tempo van de klas. Of met praktische zaken als knopen, ritsen, veters strikken en het gebruik van bestek. 

(Preverbaal) logopedische problematiek

Preverbale logopedie is logopedie voor kinderen van 0-2 jaar waarbij voedings- of communicatieproblemen worden begeleid. Zo kunnen deze kindjes problemen hebben met drinken uit borst/fles, met verslikken, benauwdheid of weigeren van voeding tot gevolg. Maar ook bij het eten van een lepel, drinken uit een beker, de overgang van vloeibare naar vaste voeding, vaak en veel spugen, reflux, overmatig kwijlen en problemen met kauwen, kan de preverbaal logopedist meedenken voor een oplossing.

Ook kinderen met andere voedingsproblemen, zoals: afbouw van sondevoeding, (tactiele) afweer voor voeding en aanraking in het mondgebied en ten gevolge van  syndromale aandoeningen, alsmede problemen in de zintuiglijke informatieverwerking, kunnen begeleid worden. Het kan ook zijn dat de communicatie niet op gang komt: weinig keuvelen, brabbelen, beurtwisseling en oogcontact kunnen zorgen voor problemen in de spraak-,taal-, sociaal-emotionele, spel- en de cognitieve ontwikkeling. Hierbij kan de (preverbaal) logopedist de ouders en het kindje begeleiden en zo nodig ook de communicatie  met gebaren, foto’s of picto’s ondersteunen.

Bovenstaande problemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden en gedrag van je/jullie kindje. Herken jij een of meer van deze problemen? Ga dan op zoek naar een multidisciplinaire praktijk (kinderfysiotherapie-kinderlogopedie en kinderergotherapie) bij jou in de buurt en vraag naar de mogelijkheden. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit het in de thuissituatie geven van tips aan de ouders ten aanzien van het omgaan met de prikkels in geval van over- of onderprikkeling, hanterings-, voedings-, communicatie-, en speladviezen. De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Bron: Sandra Luten (kinderfysiotherapeut) en Ingrid de Kam (preverbaal logopedist)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in