Samen Zwanger - Babysterfte in Nederland opnieuw afgenomen

De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland aanzienlijk gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan betere samenwerking, preventie en cliëntgerichte zorg.

De babysterfte is in 2016 verder gedaald naar 7,3%. Dit was in 2015 7,8%. Het gaat om kinderen die zijn overleden in de periode zwangerschap-vanaf-22-weken tot en met 28 dagen na de geboorte. Zoals in eerdere jaren vindt een-derde van alle perinatale sterfte plaats bij een zwangerschapsduur tot 24 weken. Er kan in deze periode in de cijfers helaas geen onderscheid gemaakt worden tussen late zwangerschapsafbreking en spontane vroeggeboorte.

Dit maakte Perined – de stichting die alle geboortezorgcijfers in Nederland meet en bespreekt – bekend op 24 januari 2017 in zijn jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’, waarin de cijfers omtrent de geboortezorg in 2016 staan. In de rapportagestaat onder andere dat er in 2016 166.694 vrouwen bevallen zijn van 169.135 kinderen.

Cijfers Geboortezorg 2016

Van de bevallingen vond in 2016 29,9% (2015: 29,0%) plaats onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundige of huisarts. Hiervan waren 12,7% thuisbevallingen en 17,2% bevallingen in een geboortecentrum of poliklinische bevallingen. Van de bevallingen vond 70,1% (2015: 71,0%) plaats onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Bij 21,7% (2015: 21,8%) van de bevallingen kregen vrouwen een ruggenprik ten behoeve van pijnbestrijding. Bij 16,0% (2015: 16,6%) van de vrouwen is een keizersnede verricht.

Samen bevalt beter

In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. De samenwerkende partijen in de geboortezorg – KNOV, BO Geboortezorg, NVOG, NVK, NVZ, ZN, en Patiëntenfederatie Nederland – hebben als gezamenlijk doel dat iedere moeder, kind en gezin de beste start krijgt die er is. Zorgprofessionals in het hele land werken hier gezamenlijk aan in regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). In 2016 is de Zorgstandaard voor integrale geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Alle zorgverleners zijn in 2017 gestart met de implementatie van deze Zorgstandaard.

Verwacht wordt dat samenwerking in zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte hierdoor een extra impuls krijgt en dat dit zal bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland en een verdere vermindering van de babysterfte in Nederland.

Bron: De Verloskundige

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in