Samen Zwanger - EMDR na een traumatische bevalling

Het krijgen van een kind  is ontzettend bijzonder. De bevalling is zwaar, maar bij het zien van je baby ben je de pijn alweer snel vergeten.  Dat is vaak het verhaal wat jonge moeders je vertellen, als ze op hun roze wolk zitten.

De realiteit kan echter behoorlijk anders zijn, als de bevalling niet is gelopen zoals je van tevoren had gedacht.
In plaats van een bijzondere gebeurtenis, is je bevalling een verschrikking geweest. Vervelende herinneringen die je niet meer uit je hoofd krijgt, of goed onder woorden kan brengen.

Helaas komt dit regelmatig voor. Ongeveer 10 tot 20% van de vrouwen ervoer haar bevalling als traumatisch. Ongeveer 1 tot 3% van deze vrouwen worstelen hier zodanig mee, dat ze er een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) aan overhouden. Dit uit zich in de vorm van nachtmerries, flashbacks en schrikreacties als iets je aan de bevalling herinnert.
EMDR na een traumatische bevalling kan hierbij helpen.

 

Wat is EMDR precies?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie die mensen kunnen volgen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Slachtoffers van een extreme ervaring kunnen last houden van nachtmerries en flashbacks, maar een trauma kan zich ook uiten door vermijdingsreacties en angst.
De Amerikaans psychologe Francine Shapiro beschreef de therapie voor het eerst ongeveer 25 jaar geleden. In de jaren daarna werd de therapie verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.
EMDR is een snelle en effectieve methode van traumaverwerking, die soms maar enkele, tot een paar sessies nodig heeft.

Hoe gaat het in z’n werk?

De therapeut zal je ter voorbereiding eerst vragen om te vertellen over het traumatische moment. Details zijn hierbij belangrijk. De therapeut verzamelt hierdoor genoeg informatie over het trauma.

Vervolgens zal je gevraagd worden om nogmaals terug te denken aan de traumatische ervaring, maar nu wordt dit gedaan in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dit de vinger van de therapeut, die snel van links naar rechts beweegt in jouw gezichtsveld. Maar het kan ook in de vorm van geluid zijn, dat door een koptelefoon afwisselend links en rechts te horen is.
Er wordt gewerkt met verschillende sets. Na elke set wordt er even rust genomen. Een verandering in gedachten en beelden komen door de sets op gang. Soms uiten de veranderingen zich zelfs lichamelijk. Na elke set wordt gepraat over de veranderingen die je hebt ervaren.

 

Het effect van EMDR

Het doel van de therapie is dat de traumatische ervaring door de de verschillende sets en de lichamelijke veranderingen, langzaam z’n negatieve lading verliest. Het zal makkelijker worden om aan het moment terug te denken en het is mogelijk dat er nieuwe inzichten en herinneringen naar boven komen van de ervaring, die minder schokkend zijn.

Traumatische gebeurtenissen nemen veel ruimte op het in het geheugen en kosten veel tijd om verwerkt te worden. Zodra er echter over de traumatische gebeurtenis wordt gepraat, terwijl ook de bewegende vinger van de therapeut gevolgd moet worden, ontstaat er een actieve tegenwerking in de hersenen. Er is op dat moment te weinig geheugencapaciteit aanwezig voor de nare herinneringen, waardoor de patiënt de mogelijkheid heeft om eventuele andere betekenis aan de gebeurtenis te koppelen die minder schokkend is.

 

EMDR na een traumatische bevalling

Als een bevalling verkeerd afloopt, niet verloopt zoals het plan, of als de vrouw bovengemiddelde pijn en stress ervaart, kan dit als zeer traumatisch worden ervaren.
Als je na de bevalling merkt dat je een langere tijd worstelt met wat er gebeurt is, en je het moeilijk vind om de draad weer op te pakken, zou EMDR een uitkomst kunnen zijn.

Het is hierbij echter wel belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de herkomst van je negatieve gedachten. Het is raadzaam om eerst met een therapeut te spreken over hetgeen er gebeurt is, en over je huidige gedachtenpatroon. Het zou namelijk ook kunnen dat je last hebt van een Postnatale depressie.

 

Bron: Mamaenzo.nl, door Rachelle W

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in