Samen Zwanger - Ook zelfstandigen moeten vergoeding krijgen tijdens vaderschapsverlof

CD&V heeft een wetsvoorstel uitgewerkt voor vaderschapsverlof voor zelfstandigen. Die zouden in de toekomst ook een financiële tegemoetkoming krijgen na de geboorte van hun kind.

‘Papa worden is magnifiek.’ Deze ingrijpende levensgebeurtenis zorgt echter bij heel wat vaders en meeouders met een zelfstandige activiteit voor kopzorgen, zegt CD&V-politica Griet Smaers. In tegenstelling tot werknemers hebben zij namelijk geen recht op vaderschaps- of geboorteverlof.

Vaders en meeouders die als werknemer tewerkgesteld zijn, hebben het recht om binnen de vier maanden tien dagen van hun werk afwezig te zijn voor de zorg van hun pasgeboren kind(eren). Dit vaderschaps- of geboorteverlof is bezoldigd. Zoiets bestaat in het sociaal statuut van zelfstandigen niet.

Smaers wil daar verandering in brengen. Ze werkte een wetsvoorstel uit dat voorziet dat zelfstandigen of meeouders tien dagen geboorteverlof kunnen opnemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling van de partner. Ze krijgen daarvoor een uitkering die even hoog ligt als de moederschapsuitkering bij moederschapsrust, ofwel 79 euro per dag.

Zelfstandigen die geen beroep willen doen geboorteverlof, bijvoorbeeld omdat ze hun zaak niet zo lang kunnen sluiten, kunnen ervoor kiezen om vijftien gratis dienstencheques aan te vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. De tweede optie volgt dezelfde redenering als bij de moederschapshulp, waarbij moeders die een zelfstandige activiteit beoefenen recht hebben op 105 dienstencheques.

‘Dit stelsel heeft als doel de vader te faciliteren in de tijd die hij kan spenderen met zijn kleine spruit. Ofwel krijgt hij een uitkering die een eventueel inkomensverlies opvangt. Ofwel, als hij écht geen volle dagen verlof kan opnemen, wordt er voorzien in ondersteuning van huishoudelijke taken zodat er meer tijd overblijft voor de opbouw van de band tussen vader en kind’, licht Smaers nog toe.

‘Niet hoofdbekommernis’

Zelfstandigenorganisatie Unizo zegt zondag principieel niet tegen betaald vaderschapsverlof te zijn. Wel is het niet de hoofdbekommernis van zelfstandigen, blijkt uit hun eigen enquête. “Naar aanleiding van 50 jaar sociale zekerheid voor zelfstandigen, gaf slechts een heel kleine minderheid (drie procent) aan hier veel belang aan te hechten.

Zelfstandigen liggen vandaag veel meer wakker van hun te lage pensioen (92 procent) en te beperkte bescherming tegen arbeidsongeschiktheid (64 procent)”, stelt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. De organisatie bepleit daarom om in de eerste plaats aandacht te schenken aan een beter pensioen en een degelijker vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.

Bron: De Standaard

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in