Samen Zwanger - Zwangeren kiezen liever voor NIPT

Uit onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen – bij wie uit de combinatietest een verhoogd risico op een kind met een chromosoomaandoening – in grote meerderheid (86%) de voorkeur geven aan de Niet-Invasieve Prenatale Test voor vervolgonderzoek. Het gebruik van de vlokkentest en vruchtwaterpunctie (invasieve testen) is hierdoor met 62% afgenomen.

Het TRIDENT-onderzoek van het landelijk NIPT Consortium toont aan dat de NIPT een verbetering is ten opzichte van de huidige zorg met de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Prenatal Diagnosis. Alle ziekenhuizen in Nederland die prenatale diagnostiek aanbieden, deden mee aan de TRIDENT-studie.

Hoog risico

De NIPT wordt nu alleen in Nederland binnen de TRIDENT-studie aangeboden aan zwangeren met een verhoogde kans op een kind met trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom), trisomie 21 (downsyndroom) of andere medische redenen. Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangeren vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op deze syndromen. Bij de NIPT wordt DNA van het ongeboren kind uit het bloed van de zwangere onderzocht. Voor de introductie van de test kon dat alleen gebeuren met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

NIPT straks beschikbaar voor iedereen

Vanaf april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen er rechtstreeks voor kiezen om de NIPT te doen. De NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Goede begeleiding en voorlichting

Van de 1211 hoog-risicozwangeren uit de TRIDENT-studie koos 86 procent voor een NIP-test. De meerderheid (90 procent) had voldoende kennis over NIPT en kon een geïnformeerde keuze maken. Het afnemen van de NIPT-test is een blijft een individuele keuze van de zwangere vrouw. Het is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging.

De beroepsorganisatie van verloskundigen (KNOV) zet zich in voor goede en objectieve voorlichting over screening en daarmee ook NIPT, voor zwangere vrouwen en hun partners. Zo kunnen vrouwen goed geïnformeerd beslissen om deel te nemen aan screening of juist niet.

Het NIPT-consortium werkt samen het RIVM aan een plan van aanpak voor de counseling en voorlichting NIPT.

Bron: De Verloskundige

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in