Samen Zwanger - Die roze wolk is er niet voor iedereen

Niet elke aanstaande moeder leeft op een roze wolk. Er zijn er helaas ook die het moeilijk hebben omdat ze ongewenst in verwachting zijn. Die wanhopig zijn, bedreigd worden of achterna gezeten worden door instanties. En soms hun pasgeboren kindje te vondeling leggen of het wat aandoen. Met Beschermde Wieg en Het Babyhuis biedt Barbara Muller een anonieme bevalling en een veilige plek waar deze moeders, naast leren verzorgen, zich in rust aan hun kind kunnen hechten.     

Het te vondeling leggen van een kind jonger dan 7 jaar is in ons land een misdrijf waar maximaal 4½ jaar gevangenisstraf op staat. En hoger als het kind gewond is of overleden. Van strafvermindering is alleen sprake als angst dat de bevalling ontdekt wordt een grote rol speelt. Gelegenheid bieden of ouders helpen om hun baby te vondeling te leggen is eveneens strafbaar. Een wettekst met weinig oog voor de belangen van jonge vrouwen en meisjes die ongewenst in verwachting zijn en zich schamen, angstig zijn, opnieuw met geweld te maken krijgen en/of door hun familie worden verstoten. Wat ook een rol speelt is het gebrek aan vertrouwen in hulpverlenende instanties en de angst dat hun identiteit niet voldoende wordt beschermd. Het zijn deze onzekerheid, wanhoop en angst die deze vrouwen vaak tot het ergens achterlaten van hun pasgeboren kind drijft. Of erger.

Vondelingenkamers

Insiders denken dat er veel meer pasgeboren kinderen verdwijnen dan er worden gevonden. Vijf keer meer zelfs. Het waren deze cijfers en de verhalen erachter die Barbara Muller ertoe aanzetten om in 2013 de Stichting Het Babyhuis (waarover later meer) en de stichting Beschermde Wieg op te richten en met de hulp van vrijwilligers op poten ze zetten. “Het openbaar ministerie zegt dat een kind geen vondeling meer is als het in een veilige omgeving wordt achtergelaten. Dat was de gedachte achter Beschermde Wieg, waar we via onze noodlijn en in onze vondelingenkamers direct en 24 uur per dag hulp aan vrouwen bieden.” Het was een stap die haar regelmatig in aanvaring bracht met justitie en tal van instanties, omdat ze Beschermde Wieg beschouwden als een organisatie die strafbaar gelegenheid biedt om een baby te vondeling te leggen. Inmiddels wordt Beschermde Wieg gedoogd.

Het idee sloeg aan en in 2014 was de eerste Beschermde Wieg-vondelingenkamer, de eerste ter wereld (!) zelfs, in Papendrecht een feit. Inmiddels zijn er 8 vondelingenkamers in het land, waarvan één mobiele . Daaronder ook 2 kamers  in ziekenhuizen. In deze kamers kunnen vrouwen anoniem bevallen en wordt voorkomen dat een moeder haar baby op een onverantwoorde plek achterlaat of iets aandoet. Na de bevalling is het streven dat moeder en kind bij elkaar blijven. Lukt dat niet en wil de moeder afstand doen van haar kind, dan wordt gezamenlijk gekeken naar alternatieven. Lukt dat ook niet, dan wordt geprobeerd de moeder ervan te overtuigen dat ze in elk geval haar gegevens en de (medische) informatie van beide ouders achterlaat, zodat de afkomst van het kind traceerbaar is.

Help jij mee?

Veel bekende Nederlanders steunen de Stichting Beschermde Wieg. Wil jij ook meehelpen? Kijk dan op de website.

Het Babyhuis

Eerder in 2013 richtte Barbara Muller in Dordrecht de non-profitorganisatie Het Babyhuis op. Waar Beschermde Wieg vondelingenkamers biedt om anoniem en veilig te bevallen, zorgt Het Babyhuis 24 uur per dag voor opvang, zorg en begeleiding van (aanstaande) moeders. En van baby’s, als hun ouders tijdelijk niet voor ze kunnen zorgen. Ook is er begeleiding en huiselijke woonruimte voor hoogzwangere en pas bevallen vrouwen. Het grote doel erachter is om (aanstaande) moeders zodanig bij het moeder zijn te ondersteunen en te helpen, dat er een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind ontstaat. En ze later zelfstandig kunnen wonen in een veilig leefklimaat.

“Wij proberen moeder en kind samen te houden”, legt Muller uit. “Dat lukt in circa 94 procent van de gevallen, wat een mooi resultaat is als je naar de landelijke cijfers kijkt. Dan hebben we het over 300.000 kinderen per jaar die verwaarloosd en misbruikt worden, waarbij gemiddeld één kind per week om het leven komt. Met Het Babyhuis bieden we (aanstaande) moeders de gelegenheid om zich vrijwillig aan te melden, voordat ze in het zorgsysteem terechtkomen. Door onze liefde, veiligheid en warmte voor moeders en baby’s voorkomen we onnodige uithuisplaatsing.”

Huilbaby’s

Als een baby heel veel en vaak huilt, kan dat voor oververmoeidheid en spanningen bij de ouders zorgen. In dergelijke gevallen kan Het Babyhuis de verzorging van de baby tijdelijk overnemen, zodat de ouders bij kunnen komen. Tijdens de intake wordt besproken hoe Het Babyhuis de baby een tijdelijk warm en veilig thuis kan geven en hoe de ouders betrokken blijven bij de verzorging en opvoeding van hun kindje. Met elkaar wordt ervoor gezorgd dat het goed gaat met de baby en de ouders hun aandacht en energie kunnen richten op de terugkeer naar huis. Sommige plaatsingen van huilbaby’s duren een week, andere langer. En alles in overleg met de ouder(s).

Moeder-Kind-Units

In de Moeder-Kind Units biedt Het Babyhuis (aanstaande) moeders onderdak om ze vanuit een veilige omgeving voorafgaand, tijdens en na de geboorte van hun baby te begeleiden. Daarbij wordt gewerkt aan een veilige hechting tussen moeder en kind. Als het nodig wordt de moeder begeleid bij het verzorgen van haar baby en het opbouwen van een sociaal netwerk. Het doel van deze aanpak is zelfstandige huisvesting op termijn en een gezonde moeder/kindrelatie. Biologische vaders zijn op afspraak welkom om betrokken te zijn bij de verzorging van hun baby.

Help jij mee?

Het Babyhuis kan vertrouwen op de tijd en inzet van een aantal ambassadeurs, met als bekendste ex-politica/zangeres Sabine Uitslag, schrijfster Yvonne Keuls en zangeres Suzanne Klemann.  Wil jij het mooie werk van Het Babyhuis ondersteunen? Kijk dan op de website van Het Babyhuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul aub een opmerking in!
Vul hier uw naam in