Samen Zwanger - Opvang door een nanny

Opvang door een nanny

Kinderopvang door een nanny blijft vaak onbesproken. Terzijde geschoven als kostbaar en elitair. Voordelen zijn er echter zeker. Naast een liefdevolle, deskundige opvang van je kind in...
Samen Zwanger - Gastouderopvang

Gastouderopvang

Gastouderopvang wil zeggen dat je kindje in een huiselijke sfeer (bij de gastouder thuis of in jullie huis) wordt opgevangen. Gastouderopvang is persoonlijk(er) en kleinschalig(er) dan de...
Samen Zwanger - Kinderopvang

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen (N.B.: Informatie geldig voor 2018): Jij en je toeslagpartner werken, volgen...
Samen Zwanger - Kinderopvang

Ouderparticipatiecrèche

Een ouderparticipatiecrèche draait volledig op de inzet van ouders. Hier zorgen betrokken moeders en vaders in verenigingsverband voor elkaars kinderen. De ouders zijn samen verantwoordelijk voor de...
Samen Zwanger - Opvang door een nanny

Kinderdagverblijf

Even wat cijfers: het aantal kinderen dat in kinderdagcentra verblijft bedraagt circa 290.000 en het aantal locaties schommelt rond de 7.800 (2017). Gemiddeld verbleven kinderen in 2016...
Samen Zwanger - Peuterspeelzalen zijn kinderdagverblijven geworden

Peuterspeelzaal

Sinds 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen kinderdagverblijven geworden. Ook de ‘peuterspeelzalen’ moeten dus voldoen aan de kwaliteitseisen die al bij kinderdagverblijven toegepast worden. Het is nu zeker...
Samen Zwanger - Kinderopvang op de boerderij

Kinderopvang op de boederij

Al eens over nagedacht of nog nooit van gehoord? Kinderopvang op de boerderij laat kinderen op een vanzelfsprekende manier kennismaken met de natuur en de dieren om...
Samen Zwanger - Kinderopvang

Kinderopvang

Hebben jullie allebei een drukke baan? Dan weet je nu al dat je straks overdag niet zelf op je kindje kunt passen. In dat geval is het...

MEEST GELEZEN